Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

1 .Oficiální název: Obec Sloup v Čechách
2. Důvod a způsob založení: Dle zákona č. 367/1990 Sb. v platném znění zákona č. 128/2000 Sb.
3. Organizační struktura:

Starosta obce: Jaromír Studnička (uvolněn)
Místostarostka obce: Jana Pejčinovičová (uvolněna)

Účetní: Ing. Folbrechtová Jaroslava

   Zastupitelstvo (stav k 11.11.2014):

  

   

Bártová Jana, Bittman Jiří, Dragoun Luděk, Karásek Martin, Krčmář Jiří, Novák Miroslav, Pejčinovičová Jana, Prošek Jan Mgr., Studnička Jaromír, Vaszily Lumír, Volek Jiří

4. Kontaktní spojení:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Komenského 236, 471 52 Sloup v Čechách
tel/fax: 487 753 562


Starosta:
starosta.ousloup@seznam.cz; tel.: 725 071 171

Místostarostka:
ousloup@mybox.cz; tel.: 724 301 118

Účetní:
Tel.: 487 763 678

 Úřední hodiny:

Pondělí: 8.00-12.00, 13.00-17.00
Středa: 8.00-12.00, 13.00-17.00

 

Internetová stránka: www.obecsloupvcechach.cz

ID Datové schránky: fhbbjyw, Obec Slouzp v Čechách

5 . Bankovní spojení:
Komerční banka, č. účtu: 20729-421/0100

6.  IČO:

7. DIČ:    

00525677                                         

  -

8. Dokumenty

Územní plán

Program obnovy vesnice

Rozpočet obce

 

9. 10. Příjem žádostí, informace:

Obecní úřad Sloup v Čechách
ul.Komenského 236, 471 52 Sloup v Čechách
tel/fax: 487 753 562
e-mail:podatelna@obecsloupvcechach.cz

Od 1.1.2013 na adrese: Obecní úřad Sloup v Čechách, Benešova 280, 471 52 Sloup v Čechách

11. Opravné prostředky:

 

 

12.Formuláře                                                               

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech - Obecní úřad Sloup v Čechách.

Povolení kácení, Povolení o připojení komunikace, Povolení o zvláštním užívání komunikace

14. Nejdůležitější předpisy:

 

 

 

14.1. Nejdůležitější používané předpisy:

14.2. Vydané právní předpisy:

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, která stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou předpisy poskytnuty k nahlédnutí - Obecní úřad Sloup v Čechách

 

 Vyhlášky obce Sloup v Čechách / viz. hlavní menu / 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací:

16. Licenční smlouvy:

Zatím nestanoven    

  -              

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva Obecního úřadu Sloup v Čechách o poskytování informací v roce 2013, 2014 - k nahlédnutí Obecní  úřad Sloup v Čechách
Seznam organizací: Příspěvková organizace Koupaliště Sloup v Čechách
Základní škola a Mateřská škola Sloup v Čechách

Další dokumenty: Identifikace ekonomického subjektuŽivnostenský list, Živnostenský list   Jednací řádPříjem žádostí a dalších podání   Kontrolní výbo r , Finanční výbor  

              

 

 

                       

 
© 2005-2012 Obec Sloup v Čechách :: vytvořil: M. Rojek
záhradný nábytok Elmina | Penziony Sloup v Čechách