Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1 .Oficiální název: Obec Sloup v Čechách
2. Důvod a způsob založení: Dle zákona č. 367/1990 Sb. v platném znění zákona č. 128/2000 Sb.
3. Organizační struktura:

Starosta obce: Jaromír Studnička (uvolněn)
Místostarostka obce: Jana Pejčinovičová (uvolněna)

Účetní: Ing. Folbrechtová Jaroslava

Zastupitelstvo (stav k 11.11.2014):

 

 

 

Zastupitelstvo ( stav  k 16.3.2015):

 

 

 Zastupitelstvo ( stav k 21.4.2016):

 

 

Zastupitelstvo ( stav k 16.6.2017):  

 

 

Bártová Jana, Bittman Jiří, Dragoun Luděk, Karásek Martin, Krčmář Jiří, Novák Miroslav, Pejčinovičová Jana, Prošek Jan Mgr., Studnička Jaromír, Vaszily Lumír, Volek Jiří

 

Bártová Jana, Bittman Jiří, Dragoun Luděk, Karásek Martin, Krok Ondřej, Novák Miroslav, Pejčinovičová Jana, Prošek Jan Mgr., Studnička Jaromír, Vaszily Lumír, Volek Jiří

 

Bittman Jiří, Dragoun Luděk, Kamenec Tomáš, Karásek Martin, Krok Ondřej, Mašková Irena, Pejčinovičová Jana, Prošek Jan Mgr., Studnička Jaromír, Volek Jiří     

 

Bittman Jiří, Dragoun Luděk, Kamenec Tomáš, Karásek Martin, Krok Ondřej, Mašková Irena, Pejčinovičová Jana, Prošek Jan Mgr., Studnička Jaromír                                                                                                                             

4. Kontaktní spojení:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Komenského 236, 471 52 Sloup v Čechách
tel/fax: 487 753 562


Starosta:
starosta.ousloup@seznam.cz; tel.: 725 071 171

Místostarostka:
ousloup@mybox.cz; tel.: 724 301 118

Účetní:
Tel.: 487 763 678

 Úřední hodiny:

Pondělí: 8.00-12.00, 13.00-17.00
Středa: 8.00-12.00, 13.00-17.00

 

Internetová stránka: www.obecsloupvcechach.cz

ID Datové schránky: fhbbjyw, Obec Slouzp v Čechách

5 . Bankovní spojení:
Komerční banka, č. účtu: 20729421/0100

6.  IČO:

7. DIČ:    

00525677                                         

  -

8. Dokumenty

Územní plán

Program obnovy vesnice

Rozpočet obce

 

9. 10. Příjem žádostí, informace:

Obecní úřad Sloup v Čechách
ul.Komenského 236, 471 52 Sloup v Čechách
tel/fax: 487 753 562
e-mail:podatelna@obecsloupvcechach.cz

Od 1.1.2013 na adrese: Obecní úřad Sloup v Čechách, Benešova 280, 471 52 Sloup v Čechách

11. Opravné prostředky:

 

 

12.Formuláře                                                               

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech - Obecní úřad Sloup v Čechách.

Povolení kácení, Povolení o připojení komunikace, Povolení o zvláštním užívání komunikace,Žádost o přidělení čísla popisného a čestné prohlášení

14. Nejdůležitější předpisy:

 

 

 

14.1. Nejdůležitější používané předpisy:

14.2. Vydané právní předpisy:

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, která stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou předpisy poskytnuty k nahlédnutí - Obecní úřad Sloup v Čechách

 

 Vyhlášky obce Sloup v Čechách / viz. hlavní menu / 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací:

16. Licenční smlouvy:

Zatím nestanoven    

  -              

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva Obecního úřadu Sloup v Čechách o poskytování informací v roce  2014, 2015 , 2016, 2017- k nahlédnutí Obecní  úřad Sloup v Čechách
Seznam organizací: Příspěvková organizace Koupaliště Sloup v Čechách
Základní škola a Mateřská škola Sloup v Čechách

Další dokumenty: Identifikace ekonomického subjektuŽivnostenský list, Živnostenský list   Jednací řádPříjem žádostí a dalších podání  Kontrolní výbor  Finanční výbor 

              

 

 

                       

 
© 2005-2012 Obec Sloup v Čechách