Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

1 .Oficiální název: Obec Sloup v Čechách
2. Důvod a způsob založení: Dle zákona č. 367/1990 Sb. v platném znění zákona č. 128/2000 Sb.
3. Organizační struktura:

Starosta obce: Jaromír Studnička (uvolněn)
Místostarostka obce: Jana Pejčinovičová (uvolněna)

Účetní: Ing. Folbrechtová Jaroslava

   Zastupitelstvo (stav k 22.11.2010):

  

    Stav k 7.3.2013


 

   Stav k 1.1.2014

 

Karásek Martin, Krčmářová Jana, Novotný Martin, Krok Ondřej, Březina Bohumil, Bárta Štěpán, Novák Miroslav, Studnička Jaromír, Pejčinovičová Jana, Stanojkovičová Ljuba, Vaszily Lumír

Karásek Martin, Krčmářová Jana, Novotný Martin, Krok Ondřej, Březina Bohumil, Bárta Štěpán, Studnička Jaromír, Pejčinovičová Jana, Stanojkovičová Ljuba, Vaszily Lumír

 Karásek Martin, Krčmářová Jana, Novotný Martin, Krok Ondřej, Březina Bohumil, Studnička Jaromír, Pejčinovičová Jana, Stanojkovičová Ljuba, Ing. Bárta Petr, MUDr. Juřica Zbyněk

4. Kontaktní spojení:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Komenského 236, 471 52 Sloup v Čechách
tel/fax: 487 753 562


Starosta:
starosta.ousloup@seznam.cz; tel.: 725 071 171

Místostarostka:
ousloup@mybox.cz; tel.: 724 301 118

Účetní:
Tel.: 487 763 678

 Úřední hodiny:

Pondělí: 8.00-12.00, 13.00-17.00
Středa: 8.00-12.00, 13.00-17.00

 

Internetová stránka: www.obecsloupvcechach.cz

ID Datové schránky: fhbbjyw, Obec Slouzp v Čechách

5 . Bankovní spojení:
Komerční banka, č. účtu: 20729-421/0100

6.  IČO:

7. DIČ:    

00525677                                         

  -

8. Dokumenty

Územní plán

Program obnovy vesnice

Rozpočet obce

 

9. 10. Příjem žádostí, informace:

Obecní úřad Sloup v Čechách
ul.Komenského 236, 471 52 Sloup v Čechách
tel/fax: 487 753 562
e-mail:podatelna@obecsloupvcechach.cz

Od 1.1.2013 na adrese: Obecní úřad Sloup v Čechách, Benešova 280, 471 52 Sloup v Čechách

11. Opravné prostředky:

 

 

12.Formuláře                                                               

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech - Obecní úřad Sloup v Čechách.

Povolení kácení, Povolení o připojení komunikace, Povolení o zvláštním užívání komunikace

14. Nejdůležitější předpisy:

 

 

 

14.1. Nejdůležitější používané předpisy:

14.2. Vydané právní předpisy:

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, která stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou předpisy poskytnuty k nahlédnutí - Obecní úřad Sloup v Čechách

 

 Vyhlášky obce Sloup v Čechách / viz. hlavní menu / 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací:

16. Licenční smlouvy:

Zatím nestanoven    

  -              

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva Obecního úřadu Sloup v Čechách o poskytování informací v roce, 2012 ,2013 - k nahlédnutí Obecní  úřad Sloup v Čechách
Seznam organizací: Příspěvková organizace Koupaliště Sloup v Čechách
Základní škola a Mateřská škola Sloup v Čechách

Další dokumenty: Identifikace ekonomického subjektuŽivnostenský list, Živnostenský list   Jednací řádPříjem žádostí a dalších podání   Kontrolní výbo r , Finanční výbor  

              

 

 

                       

 
© 2005-2012 Obec Sloup v Čechách :: vytvořil: M. Rojek
záhradný nábytok Elmina | Penziony Sloup v Čechách