Kanalizace 2015 - 2017

 

Celková přehledná situace

 

 

První schůzka občanů se koná dne 20.10.2015 v Komunitním centru obce od 18:00 hod.. Budou zde podány základní informace o připravované výstavbě, předány kontakty na jednotlivé projektanty připravené na spolupráci s přípravou jednotlivých přípojek a zodpovězeny případné dotazy.

 

                       S přáním hezkého dne      Jana Pejčinovičová, tel. 724 301 118

 

Kontakty na projektanty 1.docx

Kontakty na projektanty 1.pdf

 

INFORMACE OBČANŮM

 

11.6.2018

Dnem 8.6.2018 byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby na naší výstavbu kanalizace. Konečně se blížíme ke zdárnému ukončení všech starostí. V současné době probíhají pouze poslední úpravy a odstranění malých závad.

POZOR!!! Neznamená to však, že se již můžeme napojovat. Teď bude probíhat papírová válka o předání stavby. Předpoklad termínu vyřízení všech předávacích protokolů a nájemních smluv s SVS je cca na konec srpna letošního roku a případné napojování je dle předpokladu připravováno na září 2018. O možnosti napojení budete všichni informováni letáčky do schránek.

 

                                          Děkuji všem za trpělivost a přeji hezký den    Jana Pejčinovičová

9.1.2018

Dobrý den,

opět se hlásím z úřadu s několika poznámky. S firmou neustále probíhají jednání ohledně harmonogramu výstavby kanalizace a datumu ukončení. Zatím se nepodařilo dospět k závěrům, které by směřovaly k podpisu dodatku pro zdárné ukončení výstavby. Od zhotovitele jsou nám dodávány žádosti o navýšení ceny s čímž nesouhlasíme. Diskutuje se  i o termínu ukončení stavby, kdy jsme tlačeny na termín 15.3.2018. Máme z tohoto termínu obavy z důvodu včasné kolaudace stavby, která musí proběhnout nejdéle do 30.6.2018. Podrobnější informace lze získat na telefonu nebo na zasedáních zastupitelstva obce.

V současné době se staví v ulici U Pošty, Hřbitovní, Potoční, Mlýnská a Pod Samuelkovou jeskyní, kde probíhají opravy pokládky a od 12.1. bude opět plně uzavřena ulice Benešova a Cvikovská. Ulice Radvanecká je naplánována na únor.

Vím, už je to opravdu otravné, ale musíme to vydržet. Jsem pořád na telefonu, prosím v případě problému volejte. Co jde, snažím se vyřešit okamžitě.

                         S přáním hezkého dne   Jana Pejčinovičová

 

 

25.10.2017

Dobrý den,

pokusím se Vám podat nejnovější informace o výstavbě kanalizace.

V současné době se staví v ulici Cvikovská, Benešova, Hřbitovní, U Barvírny,Potoční a začíná se stavět v ulici Pod Samuelovou jeskyní. Dokončuje se pokládka povrchu v ulici Na Svahu. Dle dostupných informací by ulice Benešova a Cvikovská měla být dokončena v průběhu příštího týdne a měla by se uzavřít ulice Radvanecká. V ulici Cvikovská budou na chvilku přerušeny práce a to z důvodu objízdných tras. V ulici Pod Samuelovou jeskyní by výstavba měla trvat maximálně 14 dnů. Bude se nadále pokračovat v ulici Potoční a Hřbitovní a pokud nebudou problémy s inž. sítěmi v ulici U Pošty, bude v plánu následujících dní i tato ulice. Je to docela fofr, ale musíme to vydržet, ať už se co nejdříve práce na výstavbě ukončí. I nadále platí, při jakémkoliv problému ihned volejte, ať máme šanci vše dát do pořádku.

 

                               S přáním hezkého dne     Jana Pejčinovičová

 

 

 

25.9.2017

Důležitá informace:

Dostala se mi informace, že po obci provádí výstavbu domovních přípojek pro nás neznámá firma, která přeruší současný způsob odkanalizování a napojuje nemovitosti do nové kanalizační stoky.

V současné době se nelze připojovat na nově vybudovanou kanalizaci. Výstavba stok ještě není vůbec dokončená a připravená tak, aby byla schopna likvidovat současné splašky!!! Předpoklad napojení se počítá cca druhá polovina příštího roku.

Každému připojenému objektu bude přípojka přerušena.

 

                                                     S přáním hezkého dne      Jana Pejčinovičová

 

 

21.8.2017

Dobrý den,

dodatek č.5, který byl vytvořen ve spolupráci s dodavatelem stavby včetně harmonogramu dalšího postupu výstavby byl schválen na zastupitelstvu dne 9.8.2017. Od dodavatele mán však informaci, že ho odmítá podepsat. Nerozumím, ale čekáme na jeho vyjádření. Prosím o trpělivost. Zítra bude započata výstavba i v ulici Hřbitovní a ulici Potoční. Bude to trochu horší s dojezdem k nemovitostem, ale postavit to musíme. K dipozici je samozřejmě i nadále parkoviště u Komunitního centra. Jako přístupová komunikace / alespoň z části / bude ulice Krátká a ulice Hřbitovní od křižovatky s ulicí Potoční.

 

 

                                                                                                  Jana Pejčinovičová

7.8.2017

Dobrý den,

harmonogram výstavby jsem již od dodavatele obdržela. Zastupitelům bude poskytnut a bude se probírat na zastupitelstvu 9.8.2017. Když bude schválen, budu Vás hned informovat a vyvěsím ho. Práce v ulici Na Svahu byly započaty dnes a na zítra je připravena ulice Pod Samuelovou jeskyní a ulice Vodní.

                                                                                                         Jana Pejčinovičová

 

 

 

31.7.2017

Dobrý den,

opět, ačkoliv skoro po roce, se mohu znovu přihlásit a podat nějaké konečné informace o stavbě kanalizace, aniž bych měla strach, že by to mohlo následující den být jiné. Po šílených, omlouvám se za to slovo, jednáních se mám snad podařilo dojít k závěru a domluvit se se zhotovitelem na dalším postupu výstavby kanalizace. Je připraven dodatek č. 5 ke smlouvě. V tomto dodatku se upravuje jednak cena a také termín dokončení výstavby. Podrobnosti se budou probírat na dalším zastupitelstvu, které proběhne v nejbližších dnech. Teď již bude záležet na jednotlivých zastupitelstvech, zda se tento dodatek podepíše. Zhotovitel jinak oznámil, že začne v další výstavbě a to již od zítra. Jedná se o ulici Na Svahu a ulici Vodní a Ke Mlýnu. V úterý 1.8. proběhne jednání, kdy se domluví přesnější postup výstavby v jednotlivých částech obce. O výsledku Vás budu ihned informovat.

                                            S přáním hezkého dne  Jana Pejčinovičová

 

 

16.11.2016

Dobrý den,

po delší odmlce se mohu opět přihlásit s aktuální informací o výstavbě kanalizace. Dříve to opravdu nebylo možné, protože se rozhodnutí zhotovitele měnilo den ze dne a vznikl by akorát chaos a nepravdivé skutečnosti. Zhotovitel svazku oznámil prozatím zastavení stavby. Je třeba dle nich vypracovat změny projektu. Z naší strany s tímto nesouhlasíme a započali jsme jednání s právními zástupci. Máme za to, že zhotovitel podcenil ocenění stavby a změnou by na nás vyžadoval vícepráce v nemalých částkách. Na příští týden je domluvena schůzka s právním zástupcem zhotovitele, kde se bude řešit toto pozastavení stavby a obnovení prací na výstavbě kanalizace. Jinak postavené ulice budeme od stavby postupně přebírat, aby byly sjízdné. I nadále platí, že jsem na telefonu a neváhejte volat.

Mapa zde.

                                                   S přáním hezkého dne.   Jana Pejčinovičová

 

20.9.2016

Dobrý den,

pokusím se Vám nastínit současnou situaci výstavby kanalizace. V ulici Pod Samuelovou jeskyní v ulici Potoční se stále řeší přeložky sítí. V části ulici Benešova a v ulici U Barvírny se domlouvá společně s geology postup pokládky s ohledem na ztížené geologické podmínky. Jsou třeba ještě dokončit jednotlivé podchody potoků a tím propojit jednotlivé stoky. Ostatní stoky by měly být postupně dokončovány/ chybí ulice Lomená, U Pošty a Cvikovská/ a kontrolovány kamerovými zkouškami. Dokončují se také jednotlivé odbočky k objektům. Dle informací by měla být také v září hotová nová pokládka vodovodního potrubí, čímž se hodně uleví dopravě v naší obci.

V měsíci říjnu  se budou hlavně řešit povrchy komunikací, kdy se konečně dočkáme tak dlouho očekávaných oprav.

Ještě nejsme na konci, ale už máme řádnou část výstavby hotovou a já Vám tímto chci poděkovat za Vaší trpělivost. Ještě to chvilku potrvá, ale už to snad zvládneme. S dodavatelem teď hlavně řešíme termíny dokončení, kdy u některých stok jsme nuceni z důvodu  přeložek přistoupit k posunutí termínu.

Je to opravdu někdy složité a těžko se to píše, ale snad je to alespoň trochu srozumitelné.

Můj telelefon znáte a proto neváhejte a v případě dotazů či problému volejte.

 

 

                                                             S přáním hezkého dne.     Jana Pejčinovičová

 

 

8.8.2016

Dobrý den,

v současné době se staví v ulicích Krátká, V Lukách a Ke Mlýnu. Řeší se geologické podmínky v ulici Benešova a v ulici U Barvírny. Připravuje se prodloužení ulice Komenského, dokončení ulice Lesní, odbočka z ulice Potoční a ulice Vodní. Řešíme s dodavatelem stavby případné vícepráce a méněpráce  a aktuální harmonogram pro dokončení výstavby. Hlavní silnice II. a III. třídy se začnou opět stavět v září. Přečerpávací stanice v naší obci jsou již k dnešnímu dni všechny usazeny.  V případě potřeby i nadále platí, že jsem neustále na telefonu. V příloze máte opět mapku výstavby pro přehled.

Mapa zde.

 

                                                S přáním hezkého dne.    Jana Pejčinovičová

 

13.7.2016

 

Dobrý den, opě se hlásím s informacemi, omlouvám se za delší odmlku.

 

V těchto dnech pokračují práce v ulici U Barvírny, připravuje se propoj k přečerpávací stanici pod hradem, pracuje se v ulici Vodní, započaly se práce v ulici Ke Hradu s napojením na ulici Krátkou a staví se  v Komenského ulici. Současně probíhají částečně opravy tam, kde kamerové zkoušky ukázaly nedostatky.

Připravuje se přečerpávací stanice v ulici Lomená, protlak pod mostem v ulici Lesní, dále ulice V Lukách. Bude se také opět pokračovat v ulici U Mlýna po dokončení přečerpávací stanice ve Vodní ulici.

Zároveň se také dokončuje projekt pro přeložku plynu v ulici Pod Samuelovou jeskyní a přeložku vodovodu v ulici Potoční.

Staví se také postupně v jednotlivých ulicích odbočné řady / přípojky/.

Neustále upozorňuji stavební firmu, že je třeba před započetím stavby upozornit všechny občany, kterých se týká následné omezení přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem.

Moje prosba o trpělivost a toleranci stále trvá a já za to moc děkuji.

Mapa zde.

 

                                             Přeji hezký den.       Jana Pejčinovičová

 

                                                                         

 

 

 

 

1.6.2016

 

Dobrý den,

 

v těchto dnech je situace následující:

 

Práce pokračují v ulici Pod Hradem, v Benešově ulici a v ulici U Barvírny. Ulice Janovská by měla být v těchto dnech dokončena. Je připravená ulice Ke Mlýnu.

Prověřují se sítě v ulici Na Svahu a v ulici Na Kopečku. Ulice Krátká byla pozastavena z důvodu nedodání šachet od výrobce. V ulici Ke Hradu na stoce B2 je potřeba zpracovat úprava trasy z důvodu uložené dešťové kanalizace.

V ulici U Barvírny se nestále potýkáme se silným výskytem spodních vod. Hledáme řešení a zkoušíme určité postupy. V Benešově ulici směrem na Radvanec se bude pokračovat po dodání vyrobených šachet, kde dochází ke změně z důvodu spodních vod.

Byly dokončeny přípojky v ulicích Luční, Hřbitovní a v částech ulice Potoční a Mikovcově. V plánu června jsou již konečně naplánované první konečné úpravy komunikací tam, kde je vše kompletně hotové.

V souběhu výstavby kanalizace probíhá i výstavba nového vodovodu a to v ulici Komenského a v ulici Benešova. Této stavbě vůbec nevelíme, je to samostatná stavba vyvolaná SVS.

I nadále Vás prosím o trpělivost a toleranci. Opravdu s snažíme co nejlépe tuto stavbu zvládnout i přes neustálé narážky. Děkuji všem, kteří se nám snaží pomoci a při výstavbě nám pomáhají a vycházejí vstříc.

 

                                Hezký den     Jana Pejčinovičová

 

16.5.2016

 

Dobrý den,

opět se hlásím z úřadu. Podařilo se nám dát dohromady alespoň trochu přesněji harmonogram výstavby na další dny.

Týden: 16.5. - 22.5.  Oprava ul. Ke Hradu / část u p. Volmana /, Komenského ulice / strana u bytovek/, stoka B2 / u p. Sunka/, ul. Mikovcova, ČSOV 5 / u Penzionu Pod Lipou /, Krátká ulice a přípojky na stoce BB1-4.2 a B1-2

Týden: 23.5. - 29.5.  Oprava ul. Ke Hradu pokračuje, stoka B1-1 / u hradu /, Benešova BB1-4-2.1 / k úřadu nahoru /, Krátká ul.,ul. Benešova / k samoobsluze /,napojení ČSOV pod hradem a přípojky v ul. Hřbitovní / BB1-3 /

Týden: 30.5.-5.6.  Pokračování BB1-4-2.1, B1-1, ul. Ke Hradu  / u samoobsluhy/, dále oprava ul. Ke Hradu, ul. Benešova / u samoobsluhy/ a přípojky ul. Hřbitovní a ul. Luční

Nadále jsem na tel. 724 301 118.           Přeji hezký den   Jana Pejčinovičová

 

6.5.2016

 

Opět se hlásím ze stavby kanalizace.

V těchto dnech jsme již obdrželi od projektanta překreslené změny projektu a tak můžeme v určitých ulicích pokračovat. Jedná se hlavně o ulici Benešova za Sklípkem směrem na Radvanec a o ulici U Pošty a ulici Mlýnská. Z důvodu omezení stavby v letních měsících na silnici krajské správy  je třeba pokračovat co nejvíce právě na těchto místech. Pokračuje se v ulici Benešova u Sklípku a následně se přejde do části před samoobsluhou, aby vše bylo hotové do sezóny. Po té se bude pokračovat směrem k úřadu. Dále se dokončí ulice Ke Hradu a ulice Mikovcova. V ulici Mikovcova současně probíhá položení nového vodovodu a tak není vždy jednoduché vše sladit. V měsíci květnu také proběhnou potřebné opravy zjištěné kamerovými zkouškami a konečně se započně s výstavbou odbočných řádů. Dále se dokončují přípravy na podvrty mostů. Do konce května by měly být dořešeny konečné úpravy komunikací.

V příští týdnu také budou probíhat jednání s firmou o možnostech posílení dodavatelů stavby.

Předběžný harmonogram prací zde.

Jinak jsem stále na tel. 724 301 118.                      Přeji hezký den     Jana Pejčinovičová

 

21.4.2016

 

Nové info o kanalizaci.

V dnešní den ještě nejsme schopni vyvěsit předběžný harmonogram výstavby na měsíc duben a květen. Je třeba přistupovat k určitým změnám, které však nebyly zapříčiněny ani stavbou ani projektem. V některých ulicích při vytyčování inženýrských sítí bylo zjištěno jejich přesné uložení a na tomto základě je nutné přistoupit ke změnám uložení kanalizace případně přeložek jednotlivých sítí z důvodu dodržení ochranného pásma. Musíme přistoupit k úpravě projektu v těchto místech, nechat si je odsouhlasit majiteli sítí a to né vždy jde vše hned.

V ulici U Barvírny a Janovská jsme byli donuceni pozastavit stavbu a donutit doadavatele k výměně zásypu a to tak, aby vyhovovaly hutnící zkoušky.

V ulici Benešova byla stavba také pozastavena a upravuje se projekt tak, aby se kanalizace dala uložit a to z důvodu spodních tekutých písků.

Stavba pokračuje v ulici Ke Hradu, Janovská, Mikovcova, Potoční a Lesní.

Příští týden by se mělo přistoupit k výstavbě ulice Benešova a to od bývalého sklípku směrem do obce, dokončit ulice Lesní / tam zbývá ještě pouze protlak pod mostkem/, pokračovat v ulici Potoční, v ulici Mikovcova, Ke Hradu, Janovská.

 

Upozorňuji občané, kteří si do dnešního dne nevyřídili místo připojení nebo nejsou v kontaktu s projektantem, bude jim přípojka realizována dle projektu.

Aktualizace harmonogramu je závislá na vyřízení změn projektu. Proto prosím o trpělivost, po získání nových informací plán výstavby ihned vyvěsíme.

Jinak informace Vám samozřejmě poskytneme na telefonu.

 

                                  S přáním hezkého dne      Jana Pejčinovičová

 

4.3.2016

 

Předběžný harmonogram výstavby na měsíc březen zde.

 

 

 

2.3.2016

 

Stavba kanalizace pokračuje. V současné době se staví v ulicích U Barvírny, Potoční, Ke Hradu, Janovská, Luční a stoka BB1-3, tj. ulice z Potoční směrem ke hřbitovu okolo p. Soboty. Tato stoka se již dokončuje. Zároveň byla dokončena částečně ulice Lesní. Když píši dokončena, myslím tím položení hlavního řádu. Odbočky k jednotlivým nemovitostem se budou pokládat následně a to z důvodu používání jiné techniky a hlavně spíše ruční práce.

Připravuje se stavba v ulici Hřbitovní a Mlýnská.

Současně probíhá výstavba v Radvanci a začíná se s výstavbou v Janově.

V průběhu stavby se potýkáme s různými překážkami, ale tak to už bývá.

Prosím občané hlavně v ulicích U Barvírny a v ulicích Potoční o trpělivost. Spodní vody nám pokládku komplikují a stavba se tak výrazně zpomaluje. Věřte, že jen nepřihlížíme, tlačíme stavbu na změny a snažíme se hledat možnosti o vyřešení těchto problémů.

Dále opětovně žádám občané, aby se spojili s jednotlivými projektanty a nahlásili nám místo připojení. Neustále se nacházejí objekty, které to ještě neudělaly a my je pak musíme ještě při tom všem obcházet a řešit jejich přípojky.

Doufám, že do konce týdne již Vám budu moci poskytnout podrobnější harmonogram výstavby po konečných úpravách. 

V případě poškození Vašeho majetku je třeba nám to náhlásit. Jen tam můžeme ohlídat nápravu.

V případě dotazů neváhejte a kontaktujte mě na tel. 724 301 118.

 

                                         Hezký den       Jana Pejčinovičová

 

 

18.1.2016

 

Na tento týden, tj. od 18.1. do 22.1.2016 z důvodu nepříznivého počasí stavba pozastavila práce. Dále připravuje stoku BB2 / část ulice Ke Hradu - u staré lípy/ a stoku B / ulice Ke Hradu/ směrem od hradu do středu obce. Kdo ještě neoslovil projektanty, je třeba to urychleně udělat a nahlásit na těchto stokách místa připojení.

                                                     Děkuji                 Jana Pejčinovičová

11.1.2016

 

Dnešním dnem započaly stavební práce v ulici Lesní směrem od požární zbrojnice a v ulici U Barvírny. Stavba nadále pokračuje v ulici Potoční. V příštím týdnu se započne s ulicí Janovskou . Následně se připravuje ulice Ke Hradu směrem od skalního hradu. Prosím občané, které ještě neoslovili projektanty, aby tak učinili a potvrdili místo připojení.

                                                 Hezký den          Jana Pejčinovičová

 

 

 

10.12.2015

Zdůvodu řešení položení nového vodovodu v ulici U Barvírny se započetí prací v této ulici posunuje na začátek roku 2016.

                                      

                                                             Jana Pejčinovičová

2.12.2015

 Upřesnění stavebních prací do doby vánoc:

   Započatá výstavba v ulici Potoční bude ukončena do konce tohoto týdne. Dále musí dojít k upřesnění sítí.

   Od 7.12.2015 se započne výstavba další části Potoční ulice a to stoka BB1-1 směrem k č.p. 107 / slepá ulice/.

   Ulice Janovská se z důvodu upřesnění inženýrských sítí posunuje na počátek roku 2016.

   Ulice U Barvírny se započne 9.12.2015.

 

Prosím o pozornost. V případě vyvěšení informací o vyhlášení prací v jednotlivých ulicích jde o termíny, kdy ja započata práce v této ulici. To znamená, že jde i o práce vytýčení inženýrských sítí. Neznamená to přesný termín započetí výkopových prací.

Je také potřeba počítat s tím, že v případě nepříznivého počasí může být termín posunut. O všem se budeme snažit Vás co nejvíce informovat.

 

Dále žádám občany, aby v případě oslovení jiných projektantů, než jsou vyvěšeny / p. Čadek a p. Moravcová už informace mají /, aby projektanty informovali o tom, že je třeba se spojit s mojí osobou, aby jsme si ujasnili podmínky připojení a měli jednotlvou evidenci objektů, které se již řeší.  Děkuji moc.

 

                                            Hezký den     Jana Pejčinovičová

 

 

25.11.2015

  Výstavba kanalizace byla započata. 

  Nahlášená uzavírka:   ul. Potoční      23.11.2015 -  15.3.2016

                                  ul. U Barvírny   1.12.2015 -  30.3.2016

                                  ul. Janovská     1.12.2015 -  30.1.2016

 

  Prosíme občany, aby se spojili se svými projektanty, kdy si potvrdí místo připojení.

 

  Zastupitelstvo obce Sloup v Čechách na svém zasedání dne 24.11.2015 přijalo usnesení, že v případě výstavby stavebně povolené přípojky k objektu určenému k rekreaci či jinému využití než je objekt k bydlení, majitel nemovitosti se bude finančně podílet částkou 12.000,- a to z důvodu, že tyto přípojky nejsou uznatelným nákladem pro Ministerstvo zemědělství.

 

                                                              Jana Pejčinovičová

22.10.2015

   Předání staveniště by mělo proběhnout 30.10.2015. V první cca 10 dnech bude probíhat vytýčení sítí. Výstavba kanalizace by měla jako první začínat v ulicích Lesní a Potoční / trasy BB1, BB1-1/. Dále je v harmonogamu připravena na měsíc listopad a prosinec výstavba ČSOV 5 / v ulici Potoční / a ČSOV 10 / v ulici Vodní/.

Prosím tedy občané v ulici Lesní a Potoční, aby co nejdříve kontaktovali projektanty alespoň ke kontrole umístění přípojky k jejich nemovitostem.

 

                                                                Jana Pejčinovičová

10.11.2015

   Staveniště bylo v řádném  termínu předáno a byly započaty přípravy pro samotnou stavbu. Nyní probíhají vytýčení jednotlivých sítí a v příští týdnu se má začít s výstavbou v ulici Potoční směrem od č.p. 107 směrem do středu obce. Stavba ČSOV 5 a ČSOV 10 byla zatím posunuta na začátek příštího roku z důvodu odsouhlasení technologie od SčVK. Jednotlivé nemovitosti, které budou omezeny v těchto dnech dostávají od stavební firmy informační letáčky. 

                                                                             

                                                                 Jana PejčinovičováVíce zde: http://www.obecsloupvcechach.cz/kanalizace/

© 2005-2012 Obec Sloup v Čechách