Základní a mateřská škola

Škola se nachází v blízkosti hlavní autobusové zastávky v obci, s kostelem sv. Kateřiny, Foto: školazámkem a farou ohraničuje místní park. Zřizovatelem školy je obec Sloup v Čechách. V roce 1991 došlo ke sloučení MŠ a ZŠ. Od roku 1993 působí jako samostatný právní subjekt. Je příspěvkovou organizací.

V současnosti dochází do MŠ 22 dětí. ZŠ s 27 žáky ja málotřídní 1. - 4. postupného ročníku. Do školy dojíždí děti z okolních obcí: z Radvance, Janova, Pihelu a města Nového Boru. Součástí školy je školní družina a jídelna. K tomuto dvoupatrovému objektu patří rozhlehlá zahrada upravená k dětským hrám.

V roce 2004 oslavila škola 120. výročí otevření po rozsáhlé rekonstrukci.

V obci pravidelně pořádá nebo se podílí na organizaci kulturních ,společenských nebo sportovních akcí: Soutěže v lehké atletice a kopané malých škol, oslavy Mikuláše,vánoční koncerty,dětské karnevaly,plesy školy, besídky pro rodiče, vítání občánků v obci,dny dětí,školy v přírodě a vystoupení dětí při zahájení letní činnosti místního Lesního divadla

Základní údaje:
ZŠ a MŠ Sloup v Čechách
náměstí T.G.Masaryka 81
PSČ: 471 52
tel.: 487 753 544
e-mail: skolaSloup@seznam.cz
web:www.skolasloup.estranky.cz

  

© 2005-2012 Obec Sloup v Čechách