Ceník a rozměry

Cena  bude upřesněna dle aktuálních cen zasíťování a prodejní ceny budou schváleny zastupitelstvem obce. Cena se může změnit dle úspěšnosti získání dotace a ceny inženýrských prací. 

Konečná cena bude známa do po vydání stavebního povolení a ocenění výkazu výměr. Předpoklad je cca 09/2010.

pozemek

výměra

cena za pozemek bude známa po upřesnění ceny zasíťování.

     
     
A1 1 822  
A2 1 362  
A3 2 218  
A4 1 215  
A5 1 850  
A6 1 206  
A7 1 666  
A8 1 207  
A9 1 774  
A10 1 204  
A11 1 589  
A12 2 217  
B1 2 015  
B2 1 894  
B3 2 167  
B4 1 968  
B5 1 839  
B6 2 022  
     
     
C1 1 437  
C2 1 393  
C3 1 732  
C4 1 565  
C5 1 627  
C6 1 470  
C7 1 716  
C8 2 096  
C9

neprodejné

 
C10

neprodejné

 
C11 2 026  
C12 1 983  
D1 2 700  
D2 2 404  
D3 2 225  
D4 1 597  
D5 1 978  
D6 2 789  
D7 1 534  
D8 1 398  
D9 1 699  
D10 1 565  
E1 1 210  
E2 1 415  
E3 1 719  
E4 1 725  
E5 1 424  
E6 1 235  
© 2005-2012 Obec Sloup v Čechách