Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1 .Oficiální název: Obec Sloup v Čechách
2. Důvod a způsob založení: Dle zákona č. 367/1990 Sb. v platném znění zákona č. 128/2000 Sb.
3. Organizační struktura:

Starosta obce: Mgr. Petra Makovická (uvolněná)
Místostarosta obce: Jana Stinglová (uvolněná)

Účetní: Ing. Folbrechtová Jaroslava

 

 

Zastupitelstvo (stav k 11.11.2014):

Bártová Jana, Bittman Jiří, Dragoun Luděk, Karásek Martin, Krčmář Jiří, Novák Miroslav, Pejčinovičová Jana, Prošek Jan Mgr., Studnička Jaromír, Vaszily Lumír, Volek Jiří

 

Zastupitelstvo ( stav  k 16.3.2015):

Bártová Jana, Bittman Jiří, Dragoun Luděk, Karásek Martin, Krok Ondřej, Novák Miroslav, Pejčinovičová Jana, Prošek Jan Mgr., Studnička Jaromír, Vaszily Lumír, Volek Jiří

 

 Zastupitelstvo ( stav k 21.4.2016):

Bittman Jiří, Dragoun Luděk, Kamenec Tomáš, Karásek Martin, Krok Ondřej, Mašková Irena, Pejčinovičová Jana, Prošek Jan Mgr., Studnička Jaromír, Volek Jiří     

 

Zastupitelstvo ( stav k 16.6.2017):  

Bittman Jiří, Dragoun Luděk, Kamenec Tomáš, Karásek Martin, Krok Ondřej, Mašková Irena, Pejčinovičová Jana, Prošek Jan Mgr., Studnička Jaromír   

 

Zastupitelstvo (stav k 31.10.2018):

Dragoun Luděk, Lischková Lenka Bc, Makovická Petra Mgr., Mucha František, Novák Miroslav, Novotný Martin, Pejčinovičová Jana, Prošek Jan Mgr., Stinglová Jana, Studnička Jaromír, Šrůt Pavel                                                                                                                          

4. Kontaktní spojení:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Komenského 236, 471 52 Sloup v Čechách
tel/fax: 487 753 562


Starosta:
starostka.sloup@seznam.cz ; tel.: +420 722 910 075

Místostarosta:Účetní:
Tel.: 487 763 678

 Úřední hodiny:

Pondělí: 8.00-12.00, 13.00-17.00
Středa: 8.00-12.00, 13.00-17.00

 

Internetová stránka: www.obecsloupvcechach.cz

ID Datové schránky: fhbbjyw, Obec Slouzp v Čechách

5 . Bankovní spojení:
Komerční banka, č. účtu: 20729421/0100

6.  IČO:

7. DIČ:    

00525677                                         

  -

8. Dokumenty

Územní plán

Program obnovy vesnice

Rozpočet obce

 

9. 10. Příjem žádostí, informace:

Obecní úřad Sloup v Čechách
ul.Komenského 236, 471 52 Sloup v Čechách
tel/fax: 487 753 562
e-mail:starosta@obecsloupvcechach.cz

Od 1.1.2013 na adrese: Obecní úřad Sloup v Čechách, Benešova 280, 471 52 Sloup v Čechách

11. Opravné prostředky:

 

 

12.Formuláře                                                               

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech - Obecní úřad Sloup v Čechách.

Povolení kácení, Povolení o připojení komunikace, Povolení o zvláštním užívání komunikace,Žádost o přidělení čísla popisného a čestné prohlášení

14. Nejdůležitější předpisy:

 

 

 

14.1. Nejdůležitější používané předpisy:

14.2. Vydané právní předpisy:

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, která stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou předpisy poskytnuty k nahlédnutí - Obecní úřad Sloup v Čechách

 

 Vyhlášky obce Sloup v Čechách / viz. hlavní menu / 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací:

16. Licenční smlouvy:

Zatím nestanoven    

  -              

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva Obecního úřadu Sloup v Čechách o poskytování informací v roce  2014, 2015 , 2016, 2017- k nahlédnutí Obecní  úřad Sloup v Čechách
Seznam organizací: Příspěvková organizace Koupaliště Sloup v Čechách
Základní škola a Mateřská škola Sloup v Čechách

Další dokumenty: Identifikace ekonomického subjektuŽivnostenský list, Živnostenský list   Jednací řádPříjem žádostí a dalších podání  Kontrolní výbor  Finanční výbor 

              

 

 

                       

 
© 2005-2012 Obec Sloup v Čechách