Projekt výstavby kanalizace byl v roce 2018 dostaven a ukončen. Případné dotazy  v případě připojování na splaškovou kanalizaci můžete zasílat na email: ousloup@mybox.cz nebo kontaktovat předsedkyni svazku p. Janu Pejčinovičovou na tel. 724301118. 

© 2005-2012 Obec Sloup v Čechách