Odkaz na stránky komunitního centra - www.kcsloup.cz

 

 

 Projekt je financován z ROP NUTS II Severovýchod

Stručný popis projektu 

Obec Sloup v Čechách má na svém území brownfield, bývalý kulturní dům, projekt řeší odstranění tohoto brownfieldu a smysluplné využití nového areálu - Komunitního centra obce i mikroregionu. Tímto využitím Sloup v Čechách pomůže řešit i rekvalifikační potřeby obyvatel venkovských oblastí přilehlého regionu, spolkové a občanské potřeby obyvatel obce i blízkého okolí. Z výše uvedeného vyplývá vymezení projektu napříč věkovým spektrem obyvatel mikroregionu, obce, ale i možnost využití např. v rámci rekvalifikačních kurzů návštěvníky mimo lokalitu Sloupu v Čechách a blízkého okolí. Cílem projektu, je vybudovat vhodné prostory, které v obci chybí, pro spolkovou činnost, rekvalifikaci, volnočasové aktivity seniorů, mládeže i občanů v produktivním věku. Tato potřeba je umocněna tlakem občanských aktivit v obci. Práce těchto občanských spolků je dokumentována množstvím akcí, kulturního či sportovního zaměření na webových stránkách obce. Občané i zastupitelé obce chtějí toto centrum realizovat.

 Informace o průběhu projektu

Podrobná žádost projektu

Schválení žádosti

1. monitorovací zpráva

 

© 2005-2012 Obec Sloup v Čechách