Místní poplatky

Úhradu můžete provést
*    osobně na OÚ, možno i platební kartou
*    Převodem na účet v KB:
    20729421/0100
    Variabilní symbol uveďte popisné či evidenční 
    do zprávy pro příjemce druh poplatku
 
 
POPLATKY ZE PSŮ                    CENA/rok
Za prvního psa            100 Kč
Za druhého a každého dalšího psa            200Kč
Za psa jehož držitelem je osoba starší 65 let                50Kč
Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let                                                     200 Kč

 

POPLATKY ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU                                   CENA/rok
Občané s trvalým pobytem v obci                                                              750 Kč/osoba
Chataři  - za objekt                                                                                     750 Kč
Jednorázový svoz odpadu    55 Kč
ROČNÍ PLATBU MOŽNO ROZDĚLIT NA POLOLETNÍ ÚHRADY  

 

 

POPLATKY ZA HROBOVÁ MÍSTA                                                              CENA/rok
Pronájem hrobového místa                                                                           3 Kč/m2    
Služby spojené s údržbou hřbitova                        140 Kč

 

 
 

 

 

© 2005-2012 Obec Sloup v Čechách