Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 27. 11. 2018

20.11.2018 19:30

Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva obce Sloup v Čechách, které se bude konat v úterý 27. listopadu 2018 od 18 hodin v Komunitním centru. 

Program:

Číslo bodu    Bod
1 Zahájení – volba pracovních skupin
- Ověřovatele zápisu
- Hlasování
- Schválení programu
- Zapisovatel
- Ověřovatele zápisu
- Hlasování
- Schválení programu
 
2 Schválení zápisu z ustavujícího zasedání z 31. 10. 2018
3 Schválení zápisu z veřejného zasedání z 15. 11. 2018
4 Volba místostarosty v uvolněné funkci
5 5. rozpočtové opatření
6 Návrh obecního rozpočtu 2019
7 Inventarizace obecního majetku - prosinec 2018, určení počtu členů inventarizační komise, volba členů inventarizační komise
8 Určení vedoucích jednotlivých komisí (stavební, sociální, kulturní)
9 Pronájem stánků pod hradem na rok 2019
10 Schválení termínu příštího veřejného zasedání zastupitelstva
11 Různé
12 Diskuze
13 Závěr

 

Oficiální verzi programu naleznete zde.

Zpět
© 2005-2012 Obec Sloup v Čechách