Výměna oken

14.01.2007 01:11

Jak jste si jistě všimli, má čelní stěna budovy nová okna. V současnosti probíhá výměna oken směrem k hlavní silnici.. Postupně budou vyměněna všechna okna. Celou akci zajišťuje Obecní úřad ve Sloupu v Čechách a to po stránce organizační, finanční a i přiložením vlastní ruky, jak je z fotografií patrno. Děkujeme všem.

Alena Muchová, ředitelka školy

Zpět
© 2005-2012 Obec Sloup v Čechách