Historia gminy

Pierwsza wzmianka historyczna pochodzi z 1318 roku. Już w 1327 roku był tu urząd parafialny, kościół oraz punkt celny na dawnym szlaku handlowym prowadzącym z Pragi do Żytawy. Już w 1412 roku w Sloupie funkcjonowały 2 młyny. W czasie wojen husyckich właścicielem posiadłości sloupskiej był rycerz-rabuś Mikeš Pancíř ze Smojna słynący ze swoich rabunkowych napadów i plądrowania, przede wszystkim przeciwko mieszczanom i kupcom Łużyckiego Związku Sześciu Miast.

W 1595 roku Adam Berka z Dubé zbudował w pobliżu zamku nową posiadłość – Pałac Berkowski [Berkovský zámek]. W 1630 roku w Sloupie było już 40 budynków. Największy rozkwit w historii miejscowość odnotowała po 1726 roku w czasach hrabiego Józefa Jana Maksymiliana Kinskiego, który posiadłośc sloupską przekształcił w najważniejsze centrum produkcji przemysłowej i rzemieślniczej w Czechach. W czasie pierwszego spisu ludności w 1768 roku Sloup liczył 629 mieszkańców, podobnie jak w czasach współczesnych. W drugiej połowie XIX wieku funkcjonowała tu cegielnia parowa, tartak, 2 młyny, farbiarna przędzy i tkanin, szlifiernia luster, malarnia szkła i porcelany, zakład produkcji ram, swoje warsztaty mieli klepacze złota, snycerze i inni rzemieślnicy,

Od 1870 roku Sloup jest popularną miejscowością wypoczynkową z wieloma obiektami rekreacyjnymi. Pierwszymi letnikami były praskie rodziny oraz turyści z Łużyc i Saksonii. Powstało tu Towarzystwo Górskie i Upiększające [Horský a zkrášlovací spolek], Towarzystwo Sportowe [Tělocvičný spolek] oraz Towarzystwo Teatralne [Divadelní spolek].

Na początku lat dwudziestych Sloup liczył 1200 mieszkańców. Po drugiej wojnie światowej wraz z wysiedleniem Niemców i sprowadzeniem nowych mieszkańców zaczęły powstawać nowe związki i towarzystwa różnego rodzaju, co trwało aż do 1981 roku, gdy miejscowość została przyłączona do Novego Boru. Dopiero w 1990 roku gmina ponownie się usamodzielniła. W 1995 roku ustanowiono ją wiejską strefą zabytkową. Dopiero w ostatnich latach udaje się przywracać miejscowości charakter popularnej miejscowości wypoczynkowej.

© 2005-2012 Obec Sloup v Čechách