Prodej pozemků v lokalitě "U kapličky"

 

PRODEJ POZEMKŮ BYL V SOUČASNÉ CHVÍLI V TÉTO LOKALITĚ POZASTAVEN !!!!

 

Dlouhodobým investičním záměrem obce Sloup v Čechách je příprava stavebních pozemků v lokalitě „U kapličky“. 
Pozemky určené pro budoucí zástavbu rodinnými domy se nacházejí v severozápadní části obce, nedaleko od silnice 2. třídy č. 268, spojující obec s Novým Borem (vzdáleným 3 km).

Zájemci si budou moci vybrat z 46 stavebních parcel o velikosti od cca 1.200 m2 do cca 2.800 m2. Rozdělení pozemků včetně leteckých snímků najdete zde.

Podrobný seznam pozemků, jejich ceník i zařazení do etap výstavby najdete v menu pod odkazem „Ceník a rozměry pozemků“.

Všechny pozemky budou pohodlně zpřístupněny nově vybudovanou místní komunikací s veřejným osvětlením.
V okamžiku prodeje jednotlivým zájemcům budou jednotlivé pozemky napojeny přípojkami na veškeré rozvody inženýrských sítí, tj. na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod, elektřinu a slaboproudé rozvody.
Pro zájemce budou připraveny jak pozemky vysloveně rovinného charakteru, tak i mírně svažité parcely, které umožní rovněž realizaci architektonicky náročnějších staveb při respektování obecných zastavovacích podmínek.

 

!!! Aktuální informace!!!

Dne 13.1.2010 bylo vydáno stavebním úřadem územní rozhodnutí o umístění stavby dopravní a technická infrastruktura RD " U Kapličky" - Sloup v Čechách.

V současné době se dopracová projekt pro stavební povolení. Součástí projektu bude i výkaz výměr, na základě kterého bude zjištěna aktuální cena za zasíťování lokality a z toho vyplyne cena za jednotlivé pozemky. Předpoklad dokončení stavebního povolení je cca 09/2010.

O bližší informace o prodeji stavebních pozemků si zavolejte nebo napište na čísla a adresy uvedené v kontaktech.

© 2005-2012 Obec Sloup v Čechách