Lesní divadlo

Po první světové válce vznikla, pod vedením profesora Rudolfa Ringela, skupinka lesní divadlonadšenců divadla. V roce 1920 byl založen „Divadelní spolek Sloup“. Původně začali hrát v sále místního hotelu. Téhož roku vznikla myšlenka vlastní divadelní scény. V úvahu připadal lesní prostor s romantickými skalami na pozemku hraběte Augustiana Kisnkého u silnice vedoucí na Svojkov. Za podpory hraběte Kinského, místních podnikatelů a novoborských továrníků se podařilo dát dohromady 50.000 Korun českých a během roku 1921 vystavět lesní scénu, které se žádná jiná v Čechách nevyrovnala. Vyhloubily se chodby v pískovcové skále, postavilo se podium, pískovcová věž a stěna s gotickou bránou a sedačky pro 2000 návštěvníků. Na Svatodušní neděli roku 1921 slavnostně profesor Ringel otevřel nové lesní divadlo. První divadelní představení bylo drama „Potopený zvon“. Díky vynikající akustice se zde hrály i opery a operety (např. Čarostřelec nebo Cikánský baron).

lesní divadloProfesor Ringel se narodil v roce 1875 v Novém Boru, studoval na umělecké akademii a Filozofické fakultě univerzity ve Vídni. Po odsunu, zlomen duševně i fyzicky, zemřel v Německu v roce 1948.

Po druhé světové válce došlo k rozsáhlejším stavebním úpravám v Lesním divadle v letech 1957-1959. Bylo opraveno podium, instalovány nové lavice, vstupní brány atd. Divadlo postupně upadlo v 60. letech v zapomnění a bylo úplně zdevastováno. Až v roce 2004 v jarních měsících za účasti místních obyvatel se podařilo vyzdít z pískovcových štuk nové podium, vybudovat novou 300 metrů dlouhou el. přípojku, udělat sedačky pro 250 diváků, ze Foto: po rekonstrukciskalních chodeb vyvézt stovky metráků nánosů písku a provést zemní úpravy.

Zároveň se upravila přístupová cesta z obce novými schody, zábradlími a lavičkami. Již 3. června 2004 bylo lesní divadlo slavnostně otevřeno představením dětí z místní základní a mateřské školy. Během letní sezóny se zde odehrálo na 15 představení. Na jaře roku 2005 se z 330 ks pískovcových kvádrů vyzdila nová věž a stěna s gotickou bránou, udělalo se venkovní osvětlení areálu divadla a přístupové cesty lesem až dolů do obce v délce 420 m. Vše bylo hotovo do 30. 6. 2005, kdy se zahájila druhá sezóna v Lesním divadle. Zatím se zde za 2 roky odehrálo více než 30 představení.

Již v zimních měsících roku 2005 se začalo intenzivně pracovat na kulturním programu pro třetí divadelní sezónu. Koncem dubna 2006 se opravilo 7 vandalsky zničených laviček v hledišti. Začátkem května 2006 se udělaly betonové základy zázemí pro herce za gotickou bránou u věže. Zdi z pískovcových kvádrů a nová střecha byly dokončeny počátkem června 2006.

18. června 2006 mohla začít divadelní sezóna hrou Lucerna v provedení Divadelní společnosti Josefa Dvořáka. Do konce srpna se zde odehrálo 20 představení, které navštívilo několik tisíc lidí. Ještě v listopadu byla na věži postavena nová střecha pokryta dřevěnými šindeli a samotná věž byla dozděna řadou pískovcových kvádrů. Tato oprava byla částečně realizována z finančních prostředků Libereckého kraje.

Počátkem roku 2007 při ničivé vichřici vyvrátila veliká borovice mnohatunový mohutný pískovcový blok, který se zřítil přímo na podium Lesního divadla. V březnu 2007 byly pískovcové kameny a tuny písku odklizeny.

Do zahájení divadelní sezóny bychom chtěli postavit dřevěné pódium o ploše 72 metrů čtverečných. Přidat 10 nových laviček pro dalších 80-100 diváků. V kamenné věži udělat vyhlídkovou plošinu se schodištěm a rozšířit zázemí herců. V pravé části pódia, kde se zřítil pískovcový blok, připravujeme dřevěnou stěnu se stříškou ze šindelů a vraty, podobnými naproti v kamenné stěně a tím akusticky uzavřít celé pódium.

2007

V březnu a dalších měsících roku 2007 pokračovaly opět brigády, až do října jich bylo celkem jedenáct. Udělalo se nové dřevěné pódium, dřevěná stěna s šindelovou stříškou a bránou vpravo od pódia, 10 nových laviček v hledišti a dřevěné schody na pódium. Čtvrtá sezóna začala s předstihem již 27. dubna 2007 představením dětí z místní školky, která natáčela celostátní německá televize MDR. Úspěšná sezóna byla ukončena koncertem písničkáře Honzy Nedvěda, na který přišlo 750 klidí. Celkem se odehrálo 26 představení, které navštívilo několik tisíc diváků.

2008

V polovině dubna 2008 začaly první brigády jarním úklidem aa nátěry. Do zahájení divadelní sezóny se během deseti brigád položilo 90m el. kabelů pro dalších 5 lamp osvětlení, osadily se stožáry a osvětlovací tělesa. Udělaly se nové dřevěné podlahy ve věži a vedlejší místnosti. Sezóna, kday se odehrálo 19 představení, byla ukončena úspěšným koncertem country zpěvačky Věry Martinové.

2009

V dubnu 2009 začaly opět brigády jarním úklidem a nátěry pódia, dřevěných podlah a laviček v hledišti. Šestá divadelní sezóna patřila k neúspěšnějším, co do počtu diváků. Například na pohádku O draku Habánkovi přišlo 750 lidí. Na závěr sezóny na country kapelu Fešáci 650 lidí. Za šest sezón od obnovení divadla se zde zatím odehrálo 115 představení. Po ukončení sezóny pokračovaly od září do listopadu další práce - postavil se dřevěný domek a dvě nové pokladny se střechami pobitými dřevěným šindelem.

text: Z. Nedvěd: zdenek.nedved@atlas.cz

 

© 2005-2012 Obec Sloup v Čechách