O365.JPG (144414)O365.JPG (141 kB)O365.JPG (141 kB)Dokument                                        Vyvěšeno 
 

Stanovení místní úpravy provozu na poz.komunikaci                                  7.8. 2019

Územní rozhodnutí                                                                                 1.8. 2019

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí                                                       12.7. 2019

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Sloup v Čechách dne 26.6. 2019         19.6. 2019

Návrh opatření obecné povahy - křižovatka                                               18.6. 2019

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí                                                        7.6. 2019

Doručení veřejnou vyhláškou - p.Procházka                                                6.6. 2019

Doručení veřejnou vyhláškou - p.Krotil                                                       6.6. 2019

Doručení veřejnou vyhláškou - p.Kremsová                                                 6.6. 2019

Veřejná vyhláška - zahájení územního řízení                                                4.6. 2019

Veřejná nabídka pozemků SPÚ                                                                   3.6. 2019

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Sloup v Čechách dne 28.5. 2019          21.5. 2019

 

Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací pro akci rekonstrukce kuchyně - stavební část na ZŠ a MŠ                                                                                                                                                                           

                                                                                                              9.5. 2019

dodatečná-informace---kuchyně                                                                22.5. 2019

Dokumentace pro výběrové řízení - kuchyň_zadávací dokumentace.pdf 
Krycí list nabídky ZŠ a MŠ - kuchyně závazný vzor.pdf 
SoD_kuchyně_závazný vzor final.pdf 
výzva ZŠ a MŠ - kuchyn pro oslovení dodavatelů.docx.pdf 
ZŠ Sloup_kuchyně_výkaz výměr pro zadání zakázky.xlsx 

Projektová dokumentace:

ZČ Sloup - Kuchyně - ZP -zprava.pdf 
ZŠ Sloup - Kuchyně - ZP .pdf 

1.Elektroinstalace:

Modernizace infrastruktury ZŠ a MŠ v Obci Sloup v Čechách.pdf 
P-319057_E01_Elektroinstalace.pdf
P-319057_E02_Rozvaděč RK.pdf
P-319057_intenzita.pdf
P-319057_Protokol určení vnějších vlivů.pdf
P-319057_textová část elektro.pdf

2.Stavební část:

1 kuchyn - sloup-situace širších vztahů.pdf 
2 kuchyn - sloup-1.NP stávající stav.pdf
3 kuchyn - sloup-řez A-A.pdf
4 kuchyn - sloup - stávající rozvody.pdf 
5 kuchyn - sloup-1.NP bourací práce.pdf
6 kuchyn - sloup-řez A-A bourací práce.pdf
7 kuchyn - sloup-1.NP nový stav.pdf
8 kuchyn - sloup-řez A-A nový stav.pdf
9 kuchyn - gastro.pdf 
Interní sdělení - dohody management projektu IV. - Férové školy v Liberci.pdf 

3.Technologie kuchyň (rozvržení přípojných míst):

Kopie - ZŠ Sloup_soupis.xls
schema přípojek pro kuchyň.pdf

4.Vzduchotechnika:

ZČ Sloup - Kuchyně -VZT-zprava.pdf
ZŠ Sloup - Kuchyně VZT .pdf

5.Zemní plyn:

ZČ Sloup - Kuchyně - ZP -zprava.pdf (664145)
ZŠ Sloup - Kuchyně - ZP .pdf (176743)
 

 

Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací pro akci rekonstrukce sociálního zařízení na ZŠ a MŠ 

                                                                                                                9.5. 2019    

dodatečná-informace---sociálky                                                             22.5. 2019  

dodatečná informace - sociálky II.                                                         27.5. 2019                                                                 

Dokumentace pro výběrové řízení - sociálky_zadávací dokumentace.pdf 
Krycí-list-nabídky-ZŠ-a-MŠ---sociálky-závazný-vzor.pdf 
SoD_sociálky_závazný-vzor-final.pdf 
TZ v PDF.pdf 
Výzva ZŠ a MŠ - sociálky pro oslovení dodavatelů.pdf 
ZS a MS Sloup výkaz výměr - soc. zarizeni - rozpocet slepý.xlsx 

Projektová dokumentace:

WC Sloup Bourani B01.pdf 
WC Sloup Bourani B02.pdf 
WC Sloup novy stav A 02.pdf
WC Sloup novy stav A 03.pdf 
WC Sloup novy stav A 04.pdf 
WC Sloup souc. stav S 01.pdf 
WC Sloup souc. stav S 02.pdf 
WC Sloup souc. stav S 03.pdf 
WC Sloup ZTI 01.pdf 
WC Sloup ZTI 02.pdf 
WC Sloup ZTI 03.pdf 
 

 

Monitorovací kalendář pro koupací sezónu 2019                                        3.5. 2019

SVS - informace o vodovodech a kanalizacích                                           30.4. 2019

Veřejná výzva - úředník obce                                                                  29.4. 2019

Veřejná výzva - úředník obce - účetní                                                      29.4. 2019

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Sloup v Čechách dne 6.5. 2019          29.4. 2019

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2019                              26.4. 2019

První zasedání okrskové volební komise                                                    24.4. 2019

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu              24.4. 2019

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí                                                       24.4. 2019    

Oznámení - podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do EP         11.4. 2019

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Sloup v Čechách - 16.4. 2019              9.4. 2019

Volby do EU parlamentu 2019 - Informace o počtu a sídle volebního okrsku  9.4. 2019

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Sloup v Čechách dne 11.4. 2019        4.4. 2019

KHS - Monitorovací kalendář                                                                     4.4. 2019

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí                                                       15.3. 2019

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 14.3. 2019

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Sloup v Čechách dne 13.3. 2019          6.3. 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018                            6.3. 2019

Záměr na pronájem - stánek pod hradem                                                14.2. 2019

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Sloup v Čechách dne 12.2. 2019          5.2. 2019

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Sloup v Čechách dne 31.1. 2019        24.1. 2019

Záměr na pronájem stánků - Koupaliště Sloup                                         28.12.2018
Nájemní smlouva - koupaliště           

Záměr na pronájem stánků pod hradem                                                  28.12.2018
                                                      

MěÚ Nový Bor - 59856-2018                                                                  21.12.2018

MěÚ Nový Bor - 58815-2018 OD                                                             21.12.2018

Program na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 18.12. 2018             11.12.2018

 Veřejné zasedání zastupitelstva obce Sloup v Čechách dne 27. 11. 2018  20.11.2018
Prodej pozemku p.č. 1835/3 k.ú. Sloup v Čechách o výměře 48 m2 20.11.2018
Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku za roky 2015,2016 26.10.2018
Vyhlášení výsledků voleb do ZO 6.10.2018
 
 
© 2005-2012 Obec Sloup v Čechách