Obec 2015

Dokument Datum vyvěšení
Doručení veřejnou vyhláškou p. Tichá 18.12.2015
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 21.12.2015 14.12.2015
Návrh rozpočtu Svazku obcí kanalizace Sloup na rok 2016   6.12.2015
Návrh rozpočtu svazku Novoborska na rok 2016   3.12.2015
Návrh rozpočtu obce na rok 2016   3.12.2015
Informace pro vlastníky motorových vozidel 12.11.2015
Pozvánka na zastupitelstvo obce 24.11.2015 17.11.2015
Veřejné zasedání zastupitelstva obce 10.11.2015   3.11.2015
Doručení veřejnou vyhláškou p. Tichá 15.10.2015
Prodej p.p.č. 1719/5 a části p.p.č. 1719/1 13.10.2015
Prodej části p.p.č. 1225/2 13.10.2015
Pronájem nemovitosti 13.10.2015
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 13.10.2015   6.10.2015
Výzva SČE 23.9.2015
Veřejná vyhláška - Návrh aktualizace č.1   9.9.2015
Rozhodnutí hejtmana o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí požáru 11.8.2015
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Sloup v Čechách 18.8. 2015 11.8.2015
Prodej pozemku p.č.1304/3 v k.ú. Sloup v Čechách + GP 25.6.2015
Veřejná nabídka pozemků PF 15.6.2015
Informace Zeměměřického úřadu 15.6.2015
Oznámení odboru dopravy 15.6.2015
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 15.6.2015
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2014 5.6.2015
Záměr prodeje č.p. 236 v k.ú. Sloup v Čechách 22.5.2015
Obecně závazná vyhláška č.1/2015 22.5.2015
Záverečný účet SON + Zprava o hospodaření SON za rok 2014 19.5.2015
Veřejné zasedání zastupitelstva obce 21.5.2015 - pozvánka 13.5.2015
Nabídka pozemků k pronájmu - PF 11.5.2015
Veřejná vyhláška FÚ 30.4.2015
Vyúčtování vodného a stočného 30.4.2015
Monitorovací kalendář 2 30.4.2015
Uložení písemnosti 21.4.2015
Pozvánka na zastupitelstvo 23.4.2015 16.4.2015
Veřejná vyhláška - oznámení 8.4.2015
Návrh opatření obecné povahy 1.4.2015
Monitorovací kalendář 1.4.2015
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce  16.3. 2015 9.3.2015
Dražební vyhláška 2.3.2015
Pozemkový fond - nabídka 2.3.2015
Záměr pronájmu na koupališti  +  přílohy:  návrh smlouvy 1., návrh smlouvy 2. (srub) provozní řád koupaliště
 
24.2.2015
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 9.2.2015
Doručení VV - p. Tichá Anežka 6.2.2015
Oznámení ŽP 27.1.2015
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Sloup v Čechách 8.1.2015
Doručení  VV MUNO 175/2015 6.1.2015

 

© 2005-2012 Obec Sloup v Čechách