Zastupitelstvo obce

Stav k 28.5.2019 - 11 členů
Jana Stinglová - místostarostka obce
Zastupitelé: Petra Veselá, Miroslav Novák, Mgr.Petra Makovická, Lenka Lischková Ing., Lukáš Průcha, Jaromír Studnička, Jana Pejčinovičová, František Mucha, Luděk Dragoun
Martin Novotný.
 
Stav k 16.4.2019 - 11 členů
Mgr.Petra Makovická - starostka obce, Jana Stinglová - místostarostka obce
Zastupitelé: Pavel Šrůt, Lenka Lischková Ing., Lukáš Průcha, Miroslav Novák,
Jaromír Studnička, Jana Pejčinovičová, Martin Novotný, František Mucha, Luděk Dragoun.
 
Stav k 27.11.2019 - 11 členů
Mgr.Petra Makovická - starostka obce, Jana Stinglová - místostarostka obce
Zastupitelé: Pavel Šrůt, Lenka Lischková Ing., Mgr.Jan Prošek, Miroslav Novák,
Jaromír Studnička, Jana Pejčinovičová, Martin Novotný, František Mucha, Luděk Dragoun.
 
Stav k 31.10.2018 - 11 členů
Miroslav Novák - starosta obce
Zastupitelé: Mgr.Petra Makovická, Jana Stinglová, Pavel Šrůt, Lenka Lischková Ing., Mgr.Jan Prošek, Jaromír Studnička, Jana Pejčinovičová, Martin Novotný, František Mucha, Luděk Dragoun.
 
Stav k 16.6.2017 - 9 členů
Jaromír Studnička - starosta obce, Jana Pejčinovičová - místostarostka obce
Zastupitelé: Jiří Bittman, Luděk Dragoun, Tomáš Kamenec, Martin Karásek, Ondřej Krok, Irena Mašková Mgr. Jan Prošek.
 
Stav k 21.4.2016 - 10 členů
Jaromír Studnička - starosta obce, Jana Pejčinovičová - místostarostka obce
Zastupitelé: Jiří Bittman, Luděk Dragoun, Tomáš Kamenec, Martin Karásek, Ondřej Krok, Irena Mašková, Mgr.Jan Prošek, Jiří Volek.
 
Stav k 16.3.2015 - 11 členů
Jaromír Studnička - starosta obce, Jana Pejčinovičová - místostarostka obce
Zastupitelé: Jana Bártová, Jiří Bittman, Luděk Dragoun, Martin Karásek, Ondřej Krok, Miroslav Novák, Mgr.Jan Prošek, Lumír Vaszily Lumír, Jiří Volek.
 
Stav k 11.11.2014 - 11 členů
Jaromír Studnička - starosta obce, Jana Pejčinovičová - místostarostka obce
Zastupitelé: Jana Bártová, Jiří Bittman, Luděk Dragoun, Martin Karásek, Jiří Krčmář, Miroslav Novák, Mgr.Jan Prošek, Lumír Vaszily, Jiří Volek.
 

 

 

© 2005-2012 Obec Sloup v Čechách